Fantasy movies

May 8, 2021

Warcraft 2016 กำเนิดศึกสองพิภพ เมื่อออร์คบุกโลกมนุษย์ สงครามจึงบังเกิด

เรื่อง Warcraft 2016 ภาพยนตร์แนวแฟนตาซี แอคชั่นเรื่องราวของอาณาจักรอาซีร็อธอันเงียบสงบที่กำลังจะใกล้เกิดสงครามปะทุขึ้นจากผู้รุกรานซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์อย่างออร์ค เมื่อประตูที่เชื่อมระหว่างสองโลกถูกเปิดออกจึงเป็นสงครามที่น่ากลัว

Read More